Jeg tilbyder

Jeg tilbyder - foredrag, kurser og rådgivning


I forlængelse af mine erfaringer som leder af Herning HF & VUC's A-linje tilbyder jeg foredrag, kurser og rådgivning til alle, der har med unge med ASF at gøre.


Desuden tilbyder jeg unge, forældre og andre støttepersoner samtale og rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dette er uden beregning for tidligere elever.


Foredrag om Fortællinger der forandrer - 50 unge med ASF fra HF til voksenliv


Med udgangspunkt i bogen Fortællinger der forandrer fortæller jeg om mange års erfaringer med at undervise unge med en diagnose inden for ASF.

Hvordan der blev udviklet en særlig pædagogik med differentiering og individuel støtte, hvordan eleverne klarede HF, og hvilke resultater de opnåede.

Dette vil være udgangspunkt for en vurdering af fordele og ulemper ved at vælge mellem en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og en ordnær ungdomsuddannelse.


Fortællinger der forandrer indeholder en undersøgelse af de unges vej i videre uddannelse, hvordan der er foretaget skift, hvilke vanskeligheder de har haft, hvilken støtte de har fået samt succeser og nederlag. Her er det bemærkelsesværdigt, at flere end halvdelen har gennemført en uddannelse.

Også her vil der være en vurdering af fordele og ulemper ved at vælge mellem en særligt tilrettelagt videre uddannelse og en ordinær videre uddannelse.


Foredraget vil nok interessere de unge selv, deres forældre, støttepersoner og undervisere i grundskolens afgangsklasser og på ungdomsuddannelser. Der vil blive mulighed for spørgsmål, og det hele vil vare knap to timer, inklusiv pause.


Øvrige emner


 • En helhedbaseret ASF-pædagogik i ungdomsuddannelserne med fokus på udvikling af studiekompetencer og mestringsstrategier, så de unge med deres særlige kognitive profil kan håndtere kravene i uddannelsessystemet.

 • Strategier til at tackle skriveblokering og andre skrivevanskeligheder hos unge med ASF.

 • Støttebehov hos unge med ASF i deres videre uddannelsesforløb, som varetages af uddannelsesmentorer i forbindelse med fastholdelse i uddannelsen.


 • Individualiseret støtte i studiet til at afhjælpe særlige diagnostisk betingede vanskeligheder, som spærrer for inklusion i uddannelsessystemet, fx håndtering af samarbejdsrelationer, nedsatte eksekutive funktioner, stressreaktioner.

 • Om de faglige og sociale krav, der stilles i de forskellige ungdomsuddannelser, og som kan give de unge med en ASF-diagnose særlige vanskeligheder. Formålet er at optimere rådgivningen og tegne et retvisende billede af de udfordringer, de unge vil møde.


 • Inklusion på arbejdspladser af praktikanter og nye medarbejdere med ASF, fx rådgivning, forventningsafklaring, kommunikation samt orientering af øvrige ansatte.Indhold og tilrettelæggelse efter nærmere aftale.
En ’time’ består af ca. 50 minutters aktivitet.


Målgrupper


 • Forældre, støttepersoner og unge med ASF, der gerne vil have vejledning og gode råd i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelse.


 • Undervisere på ungdomsuddannelser, såvel på de særlige linjer for unge med ASF som for undervisere på hold med inklusion af unge med ASF.

 • Studievejledere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 • Uddannelsesmentorer, som varetager særlig støtte i uddannelsesforløb på alle niveauer.

 • Uddannelsesledere på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser med henblik på støttetiltag.

 • Uddannelsesinstitutioner, som opretter nye ASF-linjer.


 • Ansatte i det kommunale system, fx socialrådgivere, pædagoger og øvrige støttepersoner.


 • Virksomhedsledere ved inklusion af unge med ASF på arbejdspladsen.

Skriv et par linjer om jeres ønsker til indhold og datoer, og hør nærmere om tilrettelæggelse og priser.
I får svar inden for få dage, og det er helt uforpligtende.

post@jonnabyskov.dk