Udgivelser


Udgivelser


Ny skrivebog - om skrivevanskeligheder hos unge med ASF. Læs her.


Rapporten "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Læs herFra skriveblokering til skrivesucces - om skriveundervisning af unge med ASF
Bogen er under udarbejdelse - og samtidig arbejdes der med at finde midler til at finansiere udgivelsen. Bogen bliver på ca. 100 sider og vil indeholde en række illustrative cases. Ne
denfor kan man se en foreløbig indholdsfortegnelse. 

INKLUSION AF UNGE MED ASF I UDDANNELSESSYSTEMET 2008-2018


I oktober 2018 udkom "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Rapporten er udgivet som bog på forlaget Parentes og koster 100 kr. incl. moms, hertil kommer forsendelse.


Bogen kan købes ved at skrive en mail til Forlaget Parentes på denne adresse: post@forlagetparentes.dk

Rapporten kan endvidere læses via linket under teksten her.

 

Rapportens indehold:

En redegørelse for den særlige ASF-pædagogik, der er udviklet på Herning HF & VUC, samt for den fokuserede og individualiserede støtte, som ydes, for at de unge kan inkluderes i uddannelsessystemet.

 

En fremlæggelse af målbare og sammenlignelige resultater for ASF-elevernes præstationer, herunder faglige karakterer og eksamensgennemsnit, som ligger klart over tilsvarende resultater på de ordinære ungdomsuddannelser.

 

En empirisk undersøgelse af de unges videre vej til uddannelse og job. 52 tidligere elever på A-linjen er fulgt i op til syv år gennem deres uddannelsesforløb, og der gøres rede for deres afbrydelser, studieskift, vanskeligheder og støtte frem mod afslutning og job.