Om mig

Om mig


Det særlige ved mig er min indsigt og erfaring i forhold til unge med en ASF-diagnose.

Jeg blev i 2008 ansat til at opbygge en særlig tilrettelagt klasse for unge med autisme på Herning HF & VUC, dens  A-linje. Her var jeg leder og udviklede i et samarbejde med lærerteamet en særlig ASF-pædagogik.
Jeg har undervist alle 82 elever i dansk eller historie og har ført over 50 elever op til deres  afsluttende hf-eksamen.
Som leder, faglærer og mentor har jeg lært de enkelte elever godt at kende.
I et tæt samarbejde med ASF-lærerteamet har jeg udviklet individuelle støttestrategier, som passer til den enkelte elevs resurser og vanskeligheder.
 

Jeg har fungeret som vejleder for den gruppe af elever, der har haft særlige vanskeligheder med skriftlig fremstilling, det drejer sig om mere end 20 elever. 


Desuden har jeg fulgt 52 af vores tidligere elever på ASF-linjen i deres videre vej gennem uddannelsessystemet og har undersøgt deres vanskeligheder og succeser og hvilken mentorstøtte, de har fået på uddannelserne.


Mine erfaringer og viden er grundlag for en rapporten, Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet i perioden 2008-2018, som er udkommet på Forlaget Parentes i 2018. Denne rapport er foreløbigt opdateret september 2020. Opdateringen kan læses på denne hjemmeside.


***

Tidligere har jeg sammen med Marianne Keinicke udgivet bøger til dansk-undervisningen i grundskolen. Bl.a. Læs bøger med hoved, hænder og hjerte (DLF 1994), som introducerede den skabende litteraturpædagogik. Desuden Dansk i Midten (Alinea 2000-2013), som er et læsebogssystem til mellemtrinnet.
I forlængelse heraf har jeg holdt mange foredrag og pædagogiske kurser.

 

Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i dansk og historie på Aarhus Universitet, men det er længe, længe siden.